Welkom op de website van MX-5 Owners NL

Het Forum voor MX-5 enthousiastelingenBestuursleidraad Versie december 2016

14 December 2016

De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en hebben een rechtelijke status. Wijzigingen hierin zijn slechts mogelijk na goedkeuring door de ALV waarbij bovendien eisen gelden aan de minimum opkomst van de leden.

De bestuursleidraad is een werkdocument dat wordt opgesteld en onderhouden door het bestuur.

De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. Deze is alleen toegankelijk voor de Leden van de MX-5 Owners Club NL nadat deze zijn ingelogd.